Predstavitev pisarne

V odvetniški pisarni Andrej Švencbir nudimo širok spekter pravnih storitev svetovanja in zastopanja pred sodnimi in drugimi državnimi organi, sestave listin ter zastopanja strank v njihovih pravnih razmerjih. Za kar najbolj učinkovito in kakovostno storitev aktivno sodelujemo s partnerskimi odvetniškimi pisarnami ter s strokovnjaki iz različnih strokovnih področij (revizorji, notarji, davčnimi svetovalci, cenilci, ipd.).


Povezovanje z odvetniškimi pisarnami v tujini nam omogoča opravljanje pravnih storitev pri mednarodnih projektih in zastopanje pred tujimi pravnimi institucijami. V razmerju z mednarodnimi elementi nudimo celovito storitev.


Odvetniške storitve zagotavljamo na visoki strokovni ravni. Nenehno spremljamo novosti in spremembe na pravnih področjih ter z inovativnimi pristopi učinkovito zastopamo interese naših strank. Odvetniške in druge pravne storitve opravljamo za pravne in fizične osebe.


Pokrivamo vsa ključna pravna področja: gospodarsko pravo, civilno pravo, kazensko pravo, delovno pravo, davčno pravo in javna naročila.

 

Odvetniška pisarna Andrej Švencbir, Mariborska 88, SI-3000 Celje
tel.: +386 3 491 00 80, fax: +386 3 491 00 81

© 2010 Odvetniška pisarna Andrej Švencbir, production: Altius